C.E.F. Weyse

Systematisk værkfortegnelse

Værkfortegnelsen bygger på Dan Fogs bog Kompositionen von C.E.F. Weyse. Thematisch- bibliographisches Verzeichnis, der udkom i 1979. DF-numrene henviser således til denne publikation, hvor man også finder et meget detaljeret indeks over sangtitler etc. foruden en registrering af hvert værk med f.eks. forfatter- og udgivelsesoplysninger. Nedenstående fortegnelse indeholder alene Weyses kompositioner, ikke hans breve og andre skrifter.

Siden 1979 er der på flere fronter lavet et omfattende udgivelsesarbejde inden for Weyses produktion, hvor tilføjelser og rettelser til denne værkfortegnelse er dukket op. Hvis man derfor er interesseret i specielle områder af komponistens oeuvre, kan man med fordel konsultere følgende udgivelser med fyldige forord og kildebeskrivelser:

C.E.F. Weyse: Sange med klaver 1-2, udgivet af Sten Høgel. København: Edition Samfundet, 2007


C.E.F. Weyse: Symfonier 1-4, udgivet af Carsten E. Hatting. Dania Sonans IX. København, Engstrøm & Sødring, 1998-2003


C.E.F. Weyse: Samlede Værker for Klaver 1-3, udgivet af Gorm Busk. Dania Sonans VIII. København: Engstrøm & Sødring, 1997OPERA OG SYNGESPIL
Sovedrikken. Syngespil i 2 akter, 1808. DF 1
Faruk. Opera i 3 akter, 1811-1812. DF 2
Ludlams Hule. Opera i 4 akter, 1814. DF 3
Macbeth. Musik til tragedie i 5 akter, 1817. DF 4
Floribella. Lyrisk-romantisk drama i 3 akter, 1824. DF 5
Et Eventyr i Rosenborg Have. Syngespil i 1 akt, 1827. DF 6
Balders Død, Syngespil i 4 akter, 1832. DF 7
Festen paa Kenilworth. Romantisk syngespil i 3 akter, 1835. DF 8
KOR MED ORKESTER
Kunzens musik til bispevielse, instrumenteret, 1811. DF 9
Reformationskantate nr. 1, 1817. DF 10
Miserere, 1818. DF 11
Julekantate nr. 1, 1818. DF 12
Passionskantate nr. 1, 1819. DF 13
Pinse-Hymne, 1820. DF 14
Paaskekantate nr. 1, 1821. DF 15
Nytaarskantate, 1821. DF 16
Jesu Opofrelse, 1825. DF 17
Den ambrosianske Lovsang, 1826. DF 18
Formælingshymne, 1828. DF 19
Paaskekantate nr. 2, 1829. DF 20
Frue Kirkes Indvielse, 1829. DF 21
Forbøn, 1829. DF 22
Sangerens Pris, 1831. DF 23
Julekantate nr. 2, 1834. DF 24
Reformationskantate nr. 2, 1836. DF 25
Julekantate nr. 3, 1836. DF 26
Kantate til Bispevielse, 1838? DF 27
Schillers Minde, 1839. DF 28
Frederik VI's Bisættelse, 1839. DF 29
Kroningsmusik, 1840. DF 30
De Formæledes Kirkegang, 1841. DF 31
Sørgekantate over A.W. Hauch, 1838. DF 32
Sørgekantate over Frederik VI, 1840. DF 33
Kroningskantate, 1840. DF 34
Kronprinsens Formæling, 1841. DF 35
Tonerne, 1830. DF 36
2 sange for 3 stemmer, DF 37
KOR MED INSTRUMENTER
Du, som paa den Arme tænkte, 1832. DF 38
Ved Kuhlaus Grav, 1832. DF 39
Sov vel, sov sødeligt, 1834. DF 40
KOR MED KLAVER
Der er et Land, 1826. DF 41
Mallings Død, 1829. DF 42
Rahbeks Minde, 1830. DF 43
Sørgekantate over Kuhlau, 1832. DF 44
Kantate til Kongens Fødselsdag, 1839 DF 45
Reformationskantate nr. 3 og Kantate til Rektorskiftet, 1839, DF 46
KORALER
7 mosaiske Koraler, 1817. DF 47
Den signede Dag, 1826. DF 48
Korsvar, 1831-32. DF 49
Choral-Melodier, 1838. DF 50
Islandsk koralbog, 1839-40. DF 51
2 koraler, DF 52
KOR A CAPELLA
Engang paa denne Dag til Barnets Leje, DF 53
O, seeliges Paar im Lenze des Lebens, DF 54
Ruhe sanft bestattet, DF 55
Wo blüht auf Höhen und in Thalen, DF 56
Som Flora med sin Blomsterkæde, 1828. DF 57
Det er saa yndigt at følges ad, 1833. DF 58
Dengang lyset blev paa Herrens Bud, 1838. DF 59
Über allen Gipflen ist Ruh, 1841. DF 60
Auf, Brüder, uns winket die Freude, DF 61
Tyst i Hallen, Tidens Hammer, 1818. DF 62
Freimauererkantate, 1819. DF 63
Pater noster, 1828. DF 64
Requiem für Männerchor, 1828. DF 65
Gennem Ruden Lyset blinker, 1829. DF 66
O Fædreland! og Farvel!, 1840. DF 67
Integer vitae, 1840. DF 68
Hvor herligt, herligt gik det til, 1840. DF 69
Fire 3-stemmige Melodier, 1834. DF 70
Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838. DF 71
Vaisenhuskantate, 1838. DF 72
Hil være dig, dejlige Bøgelund, 1839. DF 73
Tolv 3-stemmige Sange, 1840. DF 74
Pater noster, 1841. DF 75
Seks 3-stemmige Sange, 1842. DF 76
Valløs Sækularfest, 1838. DF 77
Telemann's Schulmeister-Kantate, DF 78
SOLOSANG
Italiensk Arie, 1838. DF 79
Jeg ved et Land i højen Nord, 1830. DF 80
To danske Nationalsange, 1837. DF 81
En Skaal for den Mø i blufærdige Vaar, 1841. DF 82
Früher wird der Tag erscheinen, DF 83
Die Braut am Gestade, DF 84
Zwei deutsche Lieder, DF 85
Der deutsche Rhein, 1841. DF 86
Elve smaa Sange, 1790-94. DF 87
Dybt Skoven bruser, 1801. DF 88
Katte-Cavatine, ca. 1812. DF 89
Det var Ridder Herr Aage, 1814. DF 90
Svend Aage og Ingeborg, 1815. DF 91
Grum, men flygtig er den Smerte, 1816. DF 92
Fuglen sang paa Kviste, 1816-17. DF 93
Signelil sad i Kakkelovnskrog, 1816-17. DF 94
Hist i Kreds af høje Fjelde, 1818. DF 95
Dannemark, hellige Lyd, 1820. DF 96
Duftende Enge og kornrige Vange, 1820. DF 97
Hvor sig Dagen langsomt sniger, 1823. DF 98
Mit elskte Barn, du Himlens Gave, 1823. DF 99
En Rose stander i Himlens Lund, 1826. DF 100
Spillemand spiller paa Strenge, 1835. DF 101
Ni danske Sange, 1837. DF 102
Morgensange, 1837. DF 103
Aftensange, 1838. DF 104
Morgen- og Aftensange, DF 105
Acht Gesänge, 1838. DF 106
Solen sank bag grønne Lund, 1838. DF 107
Hvi frygter den Kæmpe, DF 108
50 Kæmpevise-Melodier I-II, 1839-41. DF 109
Kong Christian sidder i Kroningspragt, 1840. DF 110
I Helved galer Haner, 1840. DF 111
Romancer & Sange, DF 112
KANONER
37 Canons, 1818. DF 113
Alt-griechische Melodie nach Burney, 1829. DF 114
Prezioso è il tempo, 1833. DF 115
Schmücket auf das Fest mit Mayen, DF 116
ORKESTER
Symfoni Nr. 1, g mol, 1795-1805. DF 117
Symfoni Nr. 2, C Dur, 1795-1797. DF 118
Symfoni Nr. 3, D Dur, 1795-1800. DF 119
Symfoni Nr. 4, e mol, 1795-1817. DF 120
Symfoni Nr. 5, Es Dur, 1796-1838. DF 121
Symfoni Nr. 6, c mol, 1798. DF 122
Symfoni Nr. 7, Es Dur, 1799. DF 123
Andante con Variazioni, 1810. DF 124
Allegro festivo, DF 125
12 Anglaises et une Valse, 1798. DF 126
2 Walzer in C und Es Dur, 1815. DF 127
Gluck's Ouverture: Iphigenie in Aulis, bearbejdet, DF 128
Gluck's Ouverture: Alceste, bearbejdet, DF 129
Händel's Messias, yderligere stemmer, 1837. DF 130
Mozart's Requiem, yderligere stemmer, DF 131
Mozart's Jupiter-Symfonie, yderligere stemmer, DF 132
INSTRUMENTALVÆRKER
Sonate for 2 Fagotter, 1804. DF 133
Rondo for Fløjte og Klaver, 1837. DF 134
32 lette Orgelpræludier, 1841. DF 135
KLAVER
Klaversonate Nr. 1, E Dur, 1790-94. DF 136
Klaversonate Nr. 2, B Dur, 1790-94. DF 137
Klaversonate Nr. 3, a mol, 1790-94. DF 138
Klaversonate Nr. 4, g mol, 1818. DF 139
6 Allegri di bravura, 1792-93. DF 140
4 Allegri di bravura, op. 16, 1804; 1831. DF 141
Allegro di bravura, op. 50, 1829-30. DF 142
8 Etudes, op. 51, 1831. DF 143
4 Etudes, op. 60, 1837. DF 144
Impromptu für Pianoforte, 1833. DF 145
Andante in Es Dur, 1841. DF 146
24 Ecossaisen, 1823. DF 147
12 Ecossaisen, DF 148
2 smaa Klaverstykker, DF 149
DIV. UNGDOMSVÆRKER
Blandede Compositioner, 1790-94, DF 150