C.E.F. Weyse

Alfabetisk værkfortegnelse

Værkfortegnelsen bygger på Dan Fogs bog Kompositionen von C.E.F. Weyse. Thematisch- bibliographisches Verzeichnis, der udkom i 1979. DF-numrene henviser således til denne publikation, hvor man også finder et meget detaljeret indeks over sangtitler etc. foruden en registrering af hvert værk med f.eks. forfatter- og udgivelsesoplysninger. Nedenstående fortegnelse indeholder alene Weyses kompositioner, ikke hans breve og andre skrifter.

Siden 1979 er der på flere fronter lavet et omfattende udgivelsesarbejde inden for Weyses produktion, hvor tilføjelser og rettelser til denne værkfortegnelse er dukket op. Hvis man derfor er interesseret i specielle områder af komponistens oeuvre, kan man med fordel konsultere følgende udgivelser med fyldige forord og kildebeskrivelser:

C.E.F. Weyse: Sange med klaver 1-2, udgivet af Sten Høgel. København: Edition Samfundet, 2007


C.E.F. Weyse: Symfonier 1-4, udgivet af Carsten E. Hatting. Dania Sonans IX. København, Engstrøm & Sødring, 1998-2003


C.E.F. Weyse: Samlede Værker for Klaver 1-3, udgivet af Gorm Busk. Dania Sonans VIII. København: Engstrøm & Sødring, 1997Derudover kan man orientere sig i den nyere litteratur om Weyse i Dansk Musiklitterær Bibliografi.
(Ekstern link)


2 koraler, DF 52

2 sange for 3 stemmer, DF 37

2 smaa Klaverstykker, DF 149

2 Walzer in C und Es Dur, 1815, DF 127

4 Allegri di bravura, op. 16, 1804; 1831, DF 141

4 Etudes, op. 60, 1837, DF 144

6 Allegri di bravura, 1792-93, DF 140

7 Mosaiske Koraler, 1817, DF 47

8 Etudes, op. 51, 1831, DF 143

12 Anglaises et une Valse, 1798, DF 126

12 Ecossaisen, DF 148

18 Lieder, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

24 Ecossaisen, 1823, DF 147

32 lette Orgelpræludier, 1841, DF 135

37 Canons, 1818, DF 113

50 Kæmpevise-Melodier I-II, 1839-41, DF 109

Acht Gesänge, 1838, DF 106

Aftensang for børn (Til vor lille Gerning ud), Aftensange, 1838, DF 104

Aftensange, 1838, DF 104

Allegro di bravura A Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura d mol, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura E Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura Es Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura Es Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di Bravura Es Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Allegro di bravura F Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura h mol, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Allegro di bravura, op. 50, 1829-30, DF 142

Allegro festivo, DF 125

Allegro, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Alt forvandles skal til Støv, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

Alt-griechische Melodie nach Burney, 1829, DF 114

An die Freude, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Andante con Variazioni, 1810, DF 124

Andante in Es Dur, 1841, DF 146

Auf, Brüder, uns winket die Freude, DF 61

Balders Død, Syngespiel i 4 akter, 1832, DF 7

Bliv hos os, naar Dagen hælder, Aftensange, 1838, DF 104

Canon for 3 stemmer: A, b, c, d, e, f, g, Fire 3-stemmige Melodier, 1834, DF 70

Canon for 3 stemmer: Nu flink til Bogen, Fire 3-stemmige Melodier, 1834, DF 70

Canon for 3 stemmer: Lifligt fra Nattens dybe Himmel, Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Canon for 3 stemmer: Mangen Ting der gaar paa Jord, Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Chi dice mal d’amore, Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Choral-Melodier, 1838, DF 50

Dagen gaar med raske Fjed, Aftensange, 1838, DF 104

Daniel Rantzau, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Dannemark, Dannemark, hellige Lyd, 1820-1840, DF 96

Danser Maien skiøn i Møde, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

Danske, ser du hist hvad luer, To Sange for tre Stemmer med Strygere, DF 37

Das Grab, Acht Gesänge, 1838, DF 106

De Bølger ruller saa, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

De Formæledes Kirkegang, 1841, DF 31

Den Ambrosianske Lovsang, 1826, DF 18

Den korte Sommernat er alt forbi, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Den signede Dag, 1826, DF 48

Den skjønne Jordens Sol gik ned, Aftensange, 1838, DF 104

Den store, stille Nat gaar frem, Aftensange, 1838, DF 104

Dengang lyset blev paa Herrens Bud, 1838, DF 59

Der deutsche Rhein, DF 86

Der er et Land, 1826, DF 41

Der Fischer, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Der Schnee zerrint, der Mai beginnt, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Der staar et Slot i Vesterled, Aftensange, 1838, DF 104

Der var en Tid, da jeg var meget lille, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Det er saa yndigt at følges ad, 1833, DF 58

Det helliges forkynder, Reformationskantate nr. 3 og Kantate til Rektorskiftet, 1839, DF 46

Det var Ridder Herr Aage, 1814, DF 90

Die Braut am Gestade, DF 84

Die Elfenkönigin, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Drengen fandt en Rose staa, Vermischte Compositionen - Blandede Compositioner, 1790-94, DF 150

Drikkevise i Maj, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Drikkevise om Vinteren, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Du, som paa den Arme tænkte, 1832, DF 38

Du, som vor Vej omsvæver, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

Duftende Enge og kornrige Vange, 1820, DF 97

Dybt Skoven bruser, Theklas Gesang aus Wallenstein, 1801, DF 88

Efter Examen, Fire - stemmige Melodier, 1834, DF 70

Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

En bange Drøm forfærded mig, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

En Rose stander i Himlens Lund, af skuespillet Væringerne i Miklagard, 1826, DF 100

En Sang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

En Skaal for den Mø i blufærdige Vaar, af skuespillet Bagtalelsens Skole, 1841, DF 82

En Vuggesang at synge ved Maaneskin, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Engang paa denne Dag til Barnets Leje, DF 53

Erlkönig, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Et Eventyr i Rosenborg Have. Syngespil i 1 akt, 1827, DF 6

Fantasie comp. 1790, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Faruk. Opera i 3 akter, 1811-1812, DF 2

Farvel!, O Fædreland! og Farvel!, 1840, DF 67

Fatimes sang af Aladdin, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Festen paa Kenilworth. Romantisk syngespil i 3 akter, 1835, DF 8

Fire 3 stemmige Melodier, 1834, DF 70

Fiskersang af Hroars Saga, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Floribella. Lyrisk romatisk drama i 3 akter, 1824, DF 5

Forbøn, 1829, DF 22

Formælingshymne, 1828, DF 19

Forårssang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Frederik VI's Bisættelse, 1839, DF 29

Freimauererkantate, 1819, DF 63

Frue Kirkes Indvielse, 1829, DF 21

Früher wird der Tag erscheinen, DF 83

Fuge 1 B Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Fuge 2 g mol, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Fuge E Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Fuge Es Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Fuge F Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Fuglen sang paa Kviste. Pigen paa Fuglefangst, 1816-17, DF 93

Fædrelandssang - Jeg ved et Land i højen Nord, 1830, DF 80

Gennem Ruden Lyset blinker, 1829, DF 66

Gluck's Ouverture: Alceste, bearbejdet, DF 129

Gluck's Ouverture: Iphigenie in Aulis, bearbejdet, DF 128

Grum, men flygtig er den Smerte, af lystspillet Arlecchinos Bryllup, 1816, DF 92

Gud ske Tak og Lov, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Hellige Flamme, styrk i din Glans, Reformationskantate nr. 3 og Kantate til Rektorskiftet, 1839, DF 46

Hil være dig, dejlige Bøgelund, 1839, DF 73

Hist i Kreds af høje Fjelde, 1818, DF 95

Hvi frygter den Kæmpe, DF 108

Hvi staar du saa ensom, o Birketræ, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Hvo er den frie Mand, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

Hvor herligt, herligt gik det til, 1840, DF 69

Hvor sig Dagen langsomt sniger. Romance af skuespillet Nina, 1823, DF 98

Händel's Messias, yderligere stemmer, 1837, DF 130

Høstsang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

I Østen stiger Solen op, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Impromptu für Pianoforte, 1833, DF 145

Integer vitae, 1840, DF 68

Io. En philosophisk Ballade, 1816, DF 151

Islands koralbog, 1839-40, DF 51

Issefjorden ved Roskilde, To danske Nationalsange, 1837, DF 81

Italiensk Arie, 1838, DF 79

Jeg kender ham, som jeg har overgivet, Choral-Melodier, 1838, DF 50

Jeg ved et Land i højen Nord, ca. 1830, DF 80

Jesu Opofrelse, 1825, DF 17

Jugendarbeiten, C E F Weyses (MS A), 1790-1794

Jugendarbeiten, C E F Weyses (MS B), 1790-1794

Julekantate nr. 1, 1818, DF 12

Julekantate nr. 2, 1834, DF 24

Julekantate nr. 3, 1836, DF 26

Julen har bragt velsignet Bud, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Julevise (Velkommen igen, Guds Engle smaa), Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Kantate til Bispevielse, 1838?, DF 27

Kantate til Kongens Fødselsdag, 1839, DF 45

Katte-Cavatine, ca. 1812, DF 89

Klare Kilde, som saa tyst, Fem 3-4-stemmige Melodier, 1838, DF 71

Klaversonate Nr. 1, E Dur, 1790-94, DF 136

Klaversonate Nr. 2, B Dur, 1790-94, DF 137

Klaversonate Nr. 3, a mol, 1790-94, DF 138

Klaversonate Nr. 4, g mol, 1818, DF 139

Kong Christian sidder i Kroningspragt, 1840, DF 110

Kongen i Lejre, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Konning Volmer drager af sted paa Jagt, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Koralforspil "Jesus, meine Zuversicht", C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Korsvar, 1831-32, DF 49

Kroningskantate, 1840, DF 34

Kroningsmusik, 1840, DF 30

Kronprinsens Formæling, 1841, DF 35

Kunzen's musik til bispevielse, instrumenteret, 1811, DF 9

Kyrie Eleison, Choral-Melodier, 1838, DF 50

Landligt liv, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Lauras Romance af Prindsesse Isabella, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Lebenslied, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Lette Bølge! Naar du blaaner, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Liden Gunver af Fiskerne, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Ludlams Hule. Opera i 4 akter, 1814, DF 3

Lysets Engel gaar med Glans, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Macbeth. Musik til tragedie i 5 akter, 1817, DF 4

Majsang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Majsang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Majsang, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Mallings Død, 1829, DF 42

Menuet, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Miserere, 1818, DF 11

Mit elskte Barn, du Himlens Gave, 1823, DF 99

Moders Navn er en himmelsk Lyd, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Morgen- og Aftensange, DF 105

Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Morgenstund har Guld i Mund, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Mozart's Jupiter-Symfonie, yderligere stemmer, DF 132

Mozart's Requiem, yderligere stemmer, DF 131

Natten er saa stille, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Ni danske Sange, 1837, DF 102

Nu ringer alle Klokker mod Sky, Morgen- og Aftensange, 1837, DF 103

Nu titte til hinanden, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Nu vaagne alle Guds Fugle smaa, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Nytaarskantate, 1821, DF 16

Nähe des Geliebten, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Naar kommer Høsten?, Ni danske Sange, 1837, DF 102

O, der schöne Maienmond, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

O, du som tryller hver en Sans, To Sange for tre Stemmer med Strygere, DF 37

O Fædreland!, O Fædreland! og Farvel!, 1840, DF 67

O Fædreland! og Farvel!, 1840, DF 67

O, seeliges Paar im Lenze des Lebens, DF 54

Ode til Uskyldigheden, Fire 3-stemmige Melodier, 1834, DF 70

Passionskantate nr. 1, 1819, DF 13

Pater noster, 1828, DF 64

Pater noster, 1841, DF 75

Pinse-Hymne, 1820, DF 14

Prezioso è il tempo, 1833, DF 115

Paaskekantate nr. 1, 1821, DF 15

Paaskekantate nr. 2, 1829, DF 20

Rahbeks Minde, 1830, DF 43

Reformationskantate nr. 1, 1817, DF 10

Reformationskantate nr. 2, 1836, DF 25

Reformationskantate nr. 3 og Kantate til Rektorskiftet, 1839, DF 46

Requiem für Männerchor, 1828, DF 65

Rondo for fløjte og klaver, 1837, DF 134

Ruhe sanft bestattet, DF 55

Rullende hen ad de støvede Veje, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Sagt, wo sind die Veilchen hin, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Sang for danske (Hvor bølgen larmer høit fra Sø), To danske Nationalsange, 1837, DF 81

Sangerens Pris, 1831, DF 23

Schillers Minde, 1839, DF 28

Schmücket auf das Fest mit Mayen, DF 116

Schwarz wie die Nacht, DF 84

Sehr willkommen, lieber Hase, To tyske Sange, DF 85

Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Signelil sad i Kakkelovnskrog, 1816-17, DF 94

Signelil sad i Kakkelovnskrog, 1817, DF 152

Solen sank bag grønne Lund, af skuespillet Tycho Brahes Farvel, 1838, DF 107

Som Flora med sin Blomsterkæde, 1828, DF 57

Sommeraftensang (I fjerne Kirketaarne hist), Aftensange, 1838, DF 104

Sonate A Dur (Allegro), C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Sonate A Dur (Cantibile, Vivace), C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Sonate C Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Sonate Es Dur comp. 1790, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Sonate F Dur, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS B), 1790-1794

Sonate for 2 fagotter, 1804, DF 133

Sov vel, sov sødeligt, ved H.P.J. Lyngbye's Grav, 1834, DF 40

Sovedrikken. Syngespil i 2 akter, 1808, DF 1

Sover sødt i hellig Fred!, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Spillemand spiller paa Strenge, 1835, DF 101

Stille, herrsch! Andacht in der Seel Erhebung, To tyske Sange, DF 85

Store Gud! Som dig til Ære, Choral-Melodier, 1838, DF 50

Storken sidder paa Bondens Tag, Morgensange for Børn, 1837, DF 103

Svend Aage og Ingeborg, 1815, DF 91

Symfoni Nr. 1, g mol, 1795-1805, DF 117

Symfoni Nr. 2, C Dur, 1795-1797, DF 118

Symfoni Nr. 3, D Dur, 1795-1800, DF 119

Symfoni Nr. 4, e mol, 1795-1817, DF 120

Symfoni Nr. 5, Es Dur, 1796-1838, DF 121

Symfoni Nr. 6, c mol, 1798, DF 122

Symfoni Nr. 7, Es Dur, 1799, DF 123

Sørgekantate over A.W. Hauch, 1838, DF 32

Sørgekantate over Frederik VI, 1840, DF 33

Sørgekantate over Kuhlau, 1832, DF 44

Tanz, C E F Weyses Jugendarbeiten (MS A), 1790-1794

Telemann's Schulmeister-Kantate, DF 78

To danske Nationalsange, 1837, DF 81

Tolv 3-stemmige Sange, 1840, DF 74

Ton, søde Strenge, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Tonerne, 1830, DF 36

Trost am Grabe, Acht Gesänge, 1838, DF 106

Tyst i Hallen, Tidens Hammer, 1818, DF 62

Valløs Sækularfest, 1838, DF 77

Ved Kuhlaus Grav, 1832, DF 39

Vaisenhuskantate, 1838, DF 72

Vermischte Compositionen - Blandede Compositioner, 1790-94, DF 150

Vinden vifter, Løvet skælver, Tolv tre-stemmige sange, 1840, DF 74

Vinterglæder, Elve smaa Sange, 1790-94, DF 87

Vipper springe over Klinge, Vermischte Compositionen, 1790-94, DF 150

Vreden din afvend Herre Gud af Naade, Choral-Melodier, 1838, DF 50

Vaarsang, Ni danske Sange, 1837, DF 102

War einst ein Riese Goliath, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Willemoes, Ni danske Sange, 1837, DF 102

Wo blüht auf Höhen und in Thalen, DF 56

Über allen Gipflen ist Ruh, 1841, DF 60

Über allen Gipfeln ist Ruh, Seks 3-stemmige Sange, 1842, DF 76

Zwei deutsche Lieder, DF 85