Om fonden

Weyse Fonden blev stiftet i 2001 af den schweizisk-australske professor Hans Kuhn. Med sin baggrund i mere end 50 års forskningsmæssig interesse for dansk vokalmusik ønskede Kuhn ved oprettelse af en fond at fremme kendskabet til Weyse og musikken fra den danske guldalder.

Hans Kuhn (f. 1927) har virket som professor i germansk og nordisk filologi og litteratur ved The Australian National University i Canberra, og den danske forbindelse kom tidligt ind i hans liv. Kuhn lærte sig dansk under et studieophold i Danmark kort efter 2. Verdenskrig, og gennem de følgende år fik han et nært kendskab til dansk litteratur og musik, som blev udmøntet i en række videnskabelige afhandlinger og artikler, herunder bogen Defining a Nation in Song. Danish patriotic songs in songbooks of the period 1832-70 (København 1990).

Ifølge fundatsen giver Weyse Fonden støtte til opførelser af dansk musikdramatik, nodeudgivelser, musikalske værkfortegnelser, bogudgivelser og indspilninger – for så vidt, at det drejer sig om dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede.
Gennem årene er utallige formål blevet støttet, heriblandt nodeudgivelser af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann og Peter Heise, indspilninger af værker af disse komponister samt af andre danske komponister (bl.a. Niels W. Gade og P.E. Lange-Müller) og en lang række koncertopførelser i hele landet. Fonden er tillige at finde blandt fondsstøtterne til Carl Nielsen Brevudgaven, udgivet af Det Kongelige Bibliotek.

To støtteprojekter af mere omfattende karakter har været særlig markante. I 2007 udkom en tiltrængt nyudgivelse af Weyses sange under redaktion af lektor Sten Høgel på Edition-S. Udgivelsen henvender sig til sangere, sangpædagoger, akkompagnatører og naturligvis alle elskere af Weyses musik.
Det andet projekt med Weyse Fondens eksklusive støtte er udgivelsen i 2013 af den første trykte udgave af Peter Heises opera Drot og Marsk, varetaget af Dansk Center for Musikudgivelse (Det Kongelige Bibliotek) i samarbejde med Edition-S. Nyudgaven blev brugt første gang ved Det Kongelige Teaters succesfulde opsætning af operaen i 2019 og ved den efterfølgende indspilning. Forhåbentlig vil det nye partitur føre til, at denne opera omsider finder vej til et større internationalt publikum.

I 2018 modtog fonden en generøs donation fra boet efter fra cand.mag. Ole Nørlyng (1946-2016). Ole Nørlyng var en stor kender af den danske guldalders kunst og kultur, og indtil sin død var han medlem af Weyse Fondens bestyrelse.

Weyse Fondens hjemsted er København, og den ledes af en bestyrelse på fem personer, der repræsenterer danske kulturinstitutioner, som måtte være relevante for fondens formål.

Fondens bestyrelse udgøres af:

Jens Cornelius, programmedarbejder i DR (formand)
Anne Ørbæk Jensen, specialkonsulent ved Det Kongelige Bibliotek (næstformand)
Helene Gjerris, operasanger, professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Michael Schønwandt, dirigent
Thomas Rischel, pianist
Administrator: Carl-Johan Howitz