Om fonden

Fonden, der bærer C.E.F. Weyses navn, blev stiftet i 2001 af den schweizisk-australske professor Hans Kuhn. Med baggrund i mere end 50 års forskningsmæssig og praktisk levende interesse for dansk vokalmusik i videste forstand ønskede Kuhn ved oprettelse af en fond at fremme kendskabet til musik først og fremmest fra den danske guldalder.

Hans Kuhn (f. 1927) har virket som professor i germansk og nordisk filologi og litteratur ved The Australian National University i Canberra, og den danske forbindelse kom tidligt ind i hans liv. Kuhn lærte sig dansk under et studieophold i Danmark kort efter Anden Verdenskrig, og gennem de følgende år fik han et nært kendskab til dansk litteratur og musik, som blev udmøntet i en række videnskabelige afhandlinger og artikler, herunder bogen Defining a Nation in Song. Danish patriotic songs in songbooks of the period 1832-70 (København 1990).

Ifølge fundatsen giver Weyse Fonden støtte til opførelser af dansk musikdramatik, nodeudgivelser, musikalske værkfortegnelser, bogudgivelser og cd-indspilninger – for så vidt, at det drejer sig om dansk musik fra slutningen af det 18. århundrede til slutningen af det 19. århundrede. Særligt to støtteprojekter af mere omfattende karakter har været toneangivende i fondens korte historie. I 2007 udkom en tiltrængt nyudgivelse af Weyses sange under redaktion af lektor Sten Høgel på Edition Samfundet. De i alt 141 satser fordelt på to bind er dels folkelige sange med originalt klaverakkompagnement (bl.a. Morgensange for børn og Syv Aftensange til digte af B.S. Ingemann), dels sange fra syngespil og kantater med klaverarrangement af orkestersatsen. Udgivelsen henvender sig til sangere, sangpædagoger, akkompagnatører og naturligvis alle elskere af Weyses musik.

Det andet projekt med Weyse Fondens eksklusive støtte er udgivelsen i 2013 af den første trykte udgave af Peter Heises opera Drot og Marsk, varetaget af Dansk Center for Musikudgivelse (Det Kongelige Bibliotek) i samarbejde med Edition S. Nyudgaven vil forhåbentlig føre til, at denne nationalopera omsider finder vej til et større internationalt publikum.

Men i løbet af årene er mange andre og mindre omfangsrige formål blevet støttet, heriblandt nodeudgivelser af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann og Peter Heise, cd-udgivelser med værker af disse komponister samt Niels W. Gade og Peter Erasmus Lange-Müller, og en lang række koncertopførelser. Fonden er tillige at finde blandt fondsstøtterne til den i 2015, afsluttede Carl Nielsen Brevudgave, Det Kongelige Bibliotek.

Weyse Fondens hjemsted er København, og den ledes af en bestyrelse på fem personer, der repræsenterer danske kulturinstitutioner, som måtte være relevante for fondens formål.

Fondens bestyrelse udgøres af:

Specialkonsulent Anne Ørbæk Jensen (formand)
Programmedarbejder Jens Cornelius (næstformand)
Professor ved Syddansk Musikkonservatorium, Operasanger Helene Gjerris
Dirigent Michael Schønwandt
Pianist Thomas Rischel
Administrator: Carl-Johan Howitz